Za wučbu w 1. lětniku předleža nowe  pismikowe woknješka. Material wopřija 48 barbnych nazwukowych wobrazow, kotrež so na jednym boku z dwojowoknješkami a na tamnym boku ze štwórkowymi woknješkami wudospołnja. Wobrazy wotpowěduja tym nazwukoweje tabulki z Našeje fible a podpěraja šulerjow při nawuknjenju a spomjatkowanju zwukow a pismikow.

Pismikowe woknješka su za 12,90 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Dóstanjeće jón pak tež přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.