Za šulerjow zakładneje šule, kiž zwonka Łužicy wotrostu, maja krótke serbske wuwučowanske wideja (ca. 3 mjeńšin) nastać. Móžne wobsahi su serbski alfabet a jeho wosebitosće, serbske pismiki a zwuki, gramatiske a prawopisne zwučowanja, mosćiki.

Tutón nadawk poskićimy studentam wučerstwa a dalšim zajimcam na honorar.

Přizjewjenja přijimujemy hač do 5. měrca 2021.

Kontakt:     

Michaela Hrjehorjowa | telefon: 03591/550414 | e-mail: michaela.hrjehorjowa@witaj.domowina.de