Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • zajimawostki wo wuwiću swójby,
  • kak pasli pčołka Pawlina wisate kwětki,
  • wo dyrdomdejskim pućowanju Feliksa a Floriana w zasněženym lěsu,
  • kak je šulski hólc mrějacu rěč wuchował a
  • wo Handriju Zahrodniku, „sakskim Archimedesu“, narodźenym 1654 w Chwaćicach.

Pod nadpismom GYMNAZIJ přeprošuje Tadej Šiman w nowym serialu k pućowanju do swěta a myslenja stareje Grjekskeje.

  • k online-wudaću