W najnowšim čisle Serbskeje šule

  • pisa Till Wojto z Lipska wo klasificěrowanju zmólkow ako zjawow rěcneje interference pla nimskorěcnych wuknjecych dolnoserbšćiny,
  • spomina Jurij Nuk z Budyšina na Friedricha Fröbela, kiž słuša k najwjetšim reformowym pedagogam w pedagogice zažneho dźěćatstwa,
  • rozprawjatej Ines Neumannojc a Christiana Piniekowa wo projektach Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC), na kotrychž tuchwilu dźěłaja.

W najnowšim čisle Serbskeje šule čitaće,

  • kotre informaciske materialije wo serbskorěčnym kubłanju so w RCW nadźěłachu a kotre alarmowace wuwića buchu při tym w Kulowskej a Ralbičan gmejnje zwěsćene,
  • kak hodźa so w interneće wuknjenske aplikacije za serbsku resp. cuzorěčnu wučbu zestajeć,
  • hdźe nańdu wučerjo serbšćiny wyšich šulow a Serbskeho gymnazija přidatne materialije w serbskim online-kursu SOL.

Nimo toho pokročujemy z našim serijalom “Serbsce krok po kroku wuknyć – prawopis a gramatika (5. dźěl)“ , wozjewjamy přehlady šulerskich ličbow na šulach ze serbskej wučbu w Sakskej a předstajamy pohibowanske hry, kiž hodźa so we wučbje k wotpinanju ze šulerjemi přewjesć.

Časopis dóstanjeće za 3,00 € w Smolerjec kniharni abo přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.