W njedawno wušłym zešiwku předstajamy materialije za dźěło we Witaj-skupinach – wuwite pak wot nas w Rěčnym centrumje WITAJ abo wot našich partnerow. Hač kolenkowe knižki, dźěłowe mapy, knihi, zešiwki abo hry – wšitke wabja z pisanymi ilustracijemi do zaběry, su napisane w jednorej serbšćinje a rozestajeja so z temami wobswěta dźěsća. Wosebje kubłarkam a kubłarjam doporučamy material, kotryž słuži k sposrědkowanju dobreje serbšćiny w pěstowarni. Jako starši namakaće informaciske brošurki wo serbskorěčnym kubłanju a poskitki k wukmanjenju serbšćiny. Materialije dóstanjeće w Rěčnym centrumje WITAJ, Ludowym nakładnistwje Domowina, Smolerjec kniharni abo Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje.