W pedagogiskimaj wotrjadomaj RCW w Budyšinje a Choćebuzu je so za nowe šulske lěto

23 nowych wučbnicow a dźěłowych zešiwkow dozhotowiło a zhromadnje z LND wudało. Dalše sydom titulow so hišće ke kóncej lěta nadźěła. K nowowuwitym wučbnicam słušatej fibla za hornjoserbske maćernorěčne dźěći a wobšěrnje předźěłana maćeršćina za 5. lětnik. Za šulerjow w Delnjej Łužicy je so w zhromadnym dźěle z ABCjom wučbnica „Pó droze” za serbšćinu we 8. lětniku nadźěłała.

Tež nowe serbskorěčne fachowe wučbnicy za matematiku, geografiju a stawizny hižo předleža.

Nadrobnje wo tym čitaće w najnowšim wudaću Serbskeje šule.