Němski přełožk zapřijećow a dialogow wobrazoweho słownika »Swět wokoło nas« steji nětko zajimowanym staršim k dispoziciji.