Jako poslednja wučbnica předleži w rjedźe licencnych wudaćow nakładnistwa Klett nětko tež wučbnica matematiki za 2. lětnik – Łuskač 2. Młodej wučerce serbskeju zakładneju šulow Budyšin a Radwor, Monika Kolcowa a Milena Bujnowska, stej wučbnicu swědomiće do serbšćiny přełožiłoj. K tomu čaka na šulerki a šulerjow wotpowědny dźěłowy zešiwk, kotryž přińdźe kónc junija tutoho lěta z ćišća.

Wučbnica je za 18,95 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Dóstanjeće ju pak tež přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina