We wučbnicowym rjedźe  „Serbšćina“ je wušoł nowy předźěłany zešiwk z awdio CD  za šulerjow 3. lětnika w 2plus rjadownjach. Dźěłowy zešiwk wučbnicu wudospołnja. Wón wobsahuje nadawki a zwučowanja k skrućenju alfabeta, nadawki k trenowanju čitanskeho zrozumjenja a k rozšěrjenju słowoskłada a zwučowanja a nadawki k nałožowanju dźěłowych technikow a startegijow k prawemu pisanju. We wotměnjawych zwučowanjach so leksika zwučuje a skruća.

Nowe na předźěłanym dźěłowym zešiwku su kontrolne strony, kotrež su na kóncu kóždeje lekcije zatwarjene. Tute hodźa so k zwěsćenju wukonoweho stawa, k samokontroli abo jako zjeće wužiwać.

Dźěłowy zešiwk je za 9,90 € w Smolerjec kniharni w Budyšinje na předań. Dóstanjeće jón pak tež přez online-wobchod Ludoweho nakładnistwa Domowina.