Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • zajimawostki wo žiwjenju w cirkusu, jednej z najstaršich zabawow swěta,
  • wo wroblu, překlepanym ptaku, kiž so wšudźom zasydli, hdźež su ludźo,
  • wo dyrdomdeju Floriana při dešću na konopeju,
  • recept kucharja Tomaša za płomjenjowy tykanc,
  • wo imageowej kampanji „Sorbisch? Na klar.“ – interview ze Symanom-Pětrom Cyžom a
  • wo Wild West-stawiznach we Łužicy.