Za staršich, kotřiž chcedźa swoje dźěćo w dźěćacym dnjowym přebywanišću serbsce kubłać dać. Principije imersiwneho kubłanja po koncepciji WITAJ so předstaja a dóstanjeće namjety, kak móžeće Waše dźěćo při wuknjenju serbšćiny podpěrać.