Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy mjez druhim

  • wo njewšědnej jězbje z awtom z Łužicy na olympiske hry do Tokija,
  • wo spjatnych haćenjach, jich lěpšinach kaž tež brachach a strachach,
  • wo zajimawostkach za tołstymi klóšterskimi murjemi,
  • kak připrawi kuchar Tomaš enchiladu, tradicionelnu mexisku jědź,
  • wo dožiwjenjach a nazhonjenjach Marije-Terezy Krawžic w Mexiku,
  • wo planowych rěčach kaž esperanto abo klingonšćina a
  • wo powětronjach a cepelinowym muzeju w Friedrichshafenje při Bodamskim jězoru.