Wo čim čitamy w Płomjenju? W aktualnym wudaću zhonimy zaso tójšto zajimaweho, mjez druhim wo

  • sydom wulkich swjedźenjach łužiskeje kultury mjez 1966 a 1989 w Budyšinje,
  • připrawjenju łososoweje pstruhi w selowym ćěsće,
  • wot danskich Wikingow załoženym sydlišću blisko wjeski Busdorf pola Schleswiga,
  • Prědwakec dźědźe a kak je rumpodichej pomhał,
  • prašenju, hač trjebamy telko papjery,
  • pólskich hodownych nałožkach a
  • wo nałožkach, kiž so w adwenće we Łužicy pěstuja.