Za šulerki a šulerjow 8. – 10. lětnika na serbskich wyšich šulach je wušoł nowy temowy zešiwk z ćežišćom „klasikar serbskeje literatury – Jakub Bart-Ćišinski“. Awtorce stej wupruwowanej wučerce-serbšćinarce Kerstin Klingnerowa a Milenka Ertelowa, wudawaćel je Rěčny centrum WITAJ.

Zešiwk wopřija na 66 stronach dźěłowe łopjena z nadawkami za maćernorěčnych kaž tež za 2plus-šulerjow dokoławokoło žiwjenja a skutkowanja Jakuba Barta-Ćišinskeho. Hač je to jeho biografija abo hač su to žiwjenske stacije, bohate basniske tworjenje abo emocionalne listowanje ze swojimi rowjenkami Arnoštom Muku, Adolfom Černym abo Bjarnatom Krawcom – ze wšeho je něšto pódla a nic naposledk tež rozestajenje šulerjow samych ze swojim a jeho „serbskim wuznaćom“. Za ruku wučerja wuńdźe w nazymje cejdejka z wułušćenjemi nadawkow.

Zešiwk dóstanjeće za 8,90 € w Smolerjec kniharni abo přez online-shop Ludoweho nakładnistwa Domowina.