Projekty w Dolnej Łužycy

Lěśojske młoźinske lěgwo

Alternatiwnje k WITAJ-campoju dajomy młodostnym móžnosć, se we wólnem casu [...]

Kabinet powěsćowych figurow

Kabinet powěsćowych figurow źiśecy film wó mysterioznem zgubjenju źowća w [...]

Pó slědach wužowego krala

Pó slědach wužowego krala źiśecy film wó spektakularnem pytanju za [...]

Abenteuer mit dem Nachtjäger

Abenteuer mit dem Nachtjäger Kinderfilm über die abenteuerliche Begegnung von [...]

Starkego błudnik

Starkego błudnik źiśecy film wó dyrdakojskem zmakanju z błudnikom režija: [...]

Pomoc za nykusa

Pomoc za nykusa źiśecy film wó wumoženju znjegluconego wódnego muža [...]

Cowanje wó plonje

Cowanje wó plonje źiśecy film wó źiwnem cowanju gólca režija: [...]

Serpa pśezpołdnice pótajmnosć

Serpa pśezpołdnice pótajmnosć źiśecy film wó zgubjonem serpje pśezpołdnice režija: [...]

Prozniny z lutkami

Prozniny z lutkami źiśecy film wó kradu pótajmnem pytanju za [...]

Cesćenje angažowanych młodostnych

Cesćenje angažowanych młodostnych Sćo 14 lět stare abo starše, [...]

Serbski familijowy źeń

Serbski familijowy źeń Raz wob lěto swěśi se [...]

Comicowe wuběźowanje

Comicowe wuběźowanje wuwiśe krotkego tšojeńka a jogo pśedstajenje ze słowami [...]

Wuměłske wuběźowanje

Wuměłske wuběźowanje Wopóznaśe ze serbskimi powěsćami, bajkami, nałogami, ze serbskeju [...]

WITAJ-Camp

WITAJ-Camp Pórucenje płaśi jano za WITAJ-wuknikow/-ce. W lichej, njewuwězanej atmosferje [...]

BTU-rallye

BTU-rallye Rěcny centrum WITAJ organizěrujo wót lěta 2013 w kooperaciji [...]

Źiwadłowe projekty

Źiwadłowe projekty Nimsko-serbske ludowe źiwadło Budyšyn pórucyjo raz wob lěto [...]

Ptaškowa swajźba

Ptaškowa swajźba Pśedstajenja k ptaškowej swajźbje su pórucenje Serbskego ludowego [...]

Serbski intensiwnje – Šula w zelenem

Serbski intensiwnje – Šula w zelenem Ze załoženim Rěcnego centruma [...]

Projektowe dny w muzeju

Projektowe dny w muzeju Rěcny centrum WITAJ organizěrujo wótwisnje wót [...]