W njom cytaśo mjaz drugim

  • wó serbskich familijach w Dolnej Łužycy a kak sebje dolnoserbšćinu ako drugu resp. mjeńšynowu rěc pśiswójuju a dalej dawaju,
  • wó ewaluaciji koncepcije 2plus a prědnych wuslědkach,
  • wó źěłabnosći krejzow wótkubłaŕkow a wótkubłarjow a jich fachowej wuměnje.

Wósebnje se wjaselimy, až smějomy Wam pśedstajiś naše nowe górnoserbske wuknjeńske wideo a k tym wótpowědujuce źěłowe łopjena za šulsku wucbu. Dajśo se pśechwataś!