Dnja 1. februara 2024 smy pśiwitali 20 zapustojskich pórikow Dolnoserbskego gymnaziuma do Rěcnego centruma WITAJ. Sobuźěłaśerje Dolnoserbskego internata a RCW su zasej bufet pśigótowali za dwanastkarjow a jich pśewóźowarjow, ako su hyšći až do wjacora pó Chóśebuzu śěgnuli a mjazy drugim do měsćańskego zastojnstwa a Serbskego domu woglědali.