To jo mjazy drugim w numerje 11-2023:

  • Ze žywjenja Hanza Hühnchena
  • Wuchacowy klěb – wót wuchaca z Błośańskeje zeleznice?

→ TEKE ZA WÓTSŁUCHANJE! (glědaj: QR-code!)

  • Comic „Z raketu abo lubjej pěšy?”
  • Memory: zwěrjeta w zwěrjeńcu (4. źěl)
  • Šula w zelenem 2023
  • Wulět do centruma za pśirodnu a gólnu pedagogiku w Pólskej
  • „Elbenwald”-festiwal
  • Oxford – historiske město w Engelskej
  • Zwucowanja, gódańka, žorty a wěcej!