11. a 18. nowembra 2023 jo se pśewjadło dalejkubłanje za wótkubłaŕki a wótkubłarje k temje wóda. Zakład dalejkubłanja jo był nowy dwójorěcny didaktiski material „Wóda – drogotny pókład“. Z pomocu wobrazowego materiala toś togo zarědnika jo se nowy tematiski słowoskład naźěłał. Pśez wěcne teksty, graśa, eksperimenty a pisne zwucowanja su se pótom nowe słowa we wšakorakich zwiskach zwucowali. Se wě, až jo se zarědowanje teke wužyło za wuměnu nazgónjenjow a zajmne rozgrona. Feedback wobźělnicow a wobźelnikow jo był wjelgin dobry.