Pětk, 20.10.2023, jo Rěcny centrum WITAJ zasej pśepšosył serbske familije na zgromadne wótpołdnjo. Pśišli jo 5 familijow z dogromady 7 źiśimi. Južo slědny raz jo se tšašnje kidało a bóžko něnto teke. Ale daniž starjejše daniž źiśi jo to wósebnje móliło. Smy mógali wuwitaś dwě nowej familiji.

Zaběra jo ten raz było rejtowanje na ponyjach, k comu su starjejše dostali lisćinu ze słowami. Pśed rejtowanim su źiśi směli ponyje putsowaś a jich griwu do copow plasć. Ako jo pitśku pśestało se laś, smy pón góźinsku rundu na ponyjach cynili. Pó rejtowanju smy w garažy gruntow “Ponyhof Forest Hill” w Gołkojcach hyšći rědnje piknikowali a se rozgranjali, se wě wó serbskich pšašanjach a wobglědowanjach.

foto: RCW