Dnja 11. oktobra smy wucesćili pěś młodostnych, kenž su zwenka wucby wjelgin aktiwne na pólu dolnoserbskeje rěcy. Wóni pśidu z Bórkow, Depska, Drjejc a Chóśebuza. Wóni spiwaju w šulskem chorje Dolnoserbskego gymnaziuma, powědaju za Bookii-knigły Ludowego nakładnistwa Domowina, angažěruju se w domowinskej młoźinje swójeje jsy, źěłaju w redakciji wuknikojskego casnika DSG, pišu artikle za Płomje a Nowy Casnik a wobstaraju źiśi we Witaj-campje. Wuznamjenjenje jo se wótměło w chóśebuskem gósćeńcu „Młyn pśi sprjewinem pušćadle“, źož smy z Chóśebuza-Žandowa cołnowali. Dwa młodostnej z Mósta a Hažowa njejstej mógałej pódla byś. Wónej dostanjotej swójo wopismo a myto w pśiducych dnjach.