To jo mjazy drugim w numerje 9-2023:

  • Cytańske wuběźowanje hortowych źiśi
  • Ze žywjenja Wylema Bjera
  • Stani, wóslik a muchoradło (1. źěl)

→ PRĚDNY RAZ TEKE ZA WÓTSŁUCHANJE! (glědaj: QR-code!)

  • comic „W dłymi oceana”
  • memory: zwěrjeta w zwěrjeńcu (2. źěl)
  • Bruny sprjosk – ptašk lěta 2023
  • Kreatiwnje pisaś njejo śěžko!
  • Essing – městaško mjazy skału a rěku
  • Strowe zežywjenje w šuli
  • gódańka, zwucowanja, žorty a wěcej