W rěźe „Narska liška“, ako jo koncipěrowany za wucbu serbšćiny ako cuza rěc, wujźo něnto mapa „Graje plany 1-3“. Wukniki zakładneje šule mógu, na zakłaźe dwanasćo grajnych planow a z pomocu Wobrazowych kórtkow za wuknika, gromaźe wóspjetowaś wokable rozdźělnych temow. W tom pśidatnem materialu móžotej nanejmjenjej dwě góleśi wopytaś pěś grajnych planow: Bingo, Pyramida, Wuže a jabrje, Slinik a Koło słowow. Wušej togo słušatej dwa grajnej plana k tomu, z kótarymaž mógu źiśi zwucowaś zakładne znaśa barwow a licbow. Kompaktna pśirucka, z wukazanjami graśow a ze słownickom, wudopołnijo tu grajnu mapu.

Za 14,90 € jo grajna mapa k dostaśeju w Smolerjec kniharni w Budyšynje (ISBN 978-3-7420-2782-5) abo w Ludowem nakładnistwje Domowiny pód skazańskim cysłom 1/172/23-1B.