Na internetowem boce sorbischlernen.de su se wózjawili źěłowe łopjena „Wóda – drogotny pókład“. Toś ten material jo pomocny srědk pśi wucbje wěcneje wědy w zachopnych  lětnikach zakładneje šule. Teksty a nadawki nastupaju wódu, jeje kakosći, wustupowanje w pśiroźe a wuznam w luźecem žywjenju. Material jo pśełožk wubranych bokow górnoserbskego źěłowego zešywka „Woda – drohotny pokład“, kótaregož awtorka jo Annett Dźědźikowa.