Skóro su jatšy! We Łužycy znajomy wjele jatšownych nałogow. W Dolnej a srjejźnej Łužycy su jatšownicu něga chójźili młode žeńske hyšći do schadanja słyńca śicho k žrědłoju abo k rěcce, aby sebje tam jatšownu wódu pócerali. Teke Witko a Julka póznajotej toś ten nałog w nejnowšych „Lutkach“. Dalej cakaju na was, lube źiśi, zwucowanje a gronka „Ducy pó jatšownu wódu“.

W źělu za starjejšych cytaśo wó nazgónjenjach maśerje Witaj-źiśi z Carnego Chołmca. Maksimilian Hasacki pśedstajijo rěcny projekt za dorosćonych „ZORJA“.

Wótkubłaŕki a wótkubłarje dostanu pórucenja za wódne graśa ze serbskimi powěsćowymi figurami. Ale glědajśo, njedajśo se wót wódnego muža wumokśiś!