Rěcny centrum WITAJ w Chóśebuzu pyta zasej młodostnych, kótarež se wjelgin pilnuju na pólu dolnoserbskeje rěcy – lěc w šuli abo we wólnem casu. Comy jich póznaś a za jich angažement mytowaś! Togodla pódajśo nam pšosym mjenja młodostnych a napišćo teke, co wóni konkretnje gótuju. Dajśo nam mimo togo k wěsći, kak móžomy z nimi do kontakta pśiś (mejlkowa adresa). Waše naraźenja zapódajśo až do 29. apryla 2023 na Rěcny centrum WITAJ, Žylojska droga 39, 03044 Chóśebuz, faksowe cysło 0355/48 576-441, mejlka: katrin.lehmannojc@witaj.domowina.de.