Pó dwěma lětoma pśestawki su se lětosa zasej muzeumowe dny wótměli. Wót 29. nowembra do 2. decembra smy w zgromadnem źěle ze Serbskim muzejom Chóśebuz pśewjadli gódowny projekt za serbšćinarjow 3. lětnika. Na projekśe jo se lětosa wobźěliło 200 wuknikow ze źewjeś šulow. Wjerašk jo był woglěd Janšojskego boga, kótaryž jo źiśi w swětocnej atmosferje žognował a jim teke małe dary wobraźił. Pśi wjeźenju pó muzeju su se źiśi zeznali ze stawiznami Dolneje Łužyce. W muzikowej staciji su wobźělniki zwucowali serbske zymske a gódowne spiwy.