Ku góźbje dokubłanja wótkubłaŕkow a wótkubłarjow 12. a 19. nowembra 2022 jo nastał nowy didaktiski material za pśedšulski wobłuk. Tematiski zarědnik „Dožywjamy zymski cas“ wopśimjejo krotke, z ilustracijami a fotami wugótowane serbske wěcne teksty k temje zyma. Material se zaběra mjazy drugim ze zwěrjetami, wjedrom, drastwu, sportom a nałogami w zymje. Ako wudopołnjujucy material su pśidane małe eksperimenty, basleńki, graśa, rymy, źěłowe łopjena za źiśi a słownick.

Mimo intensiwnego zaběranja z toś tym materialom su se zwucowali na dokubłanju tematiski słowoskład a gramatiske śěžyšća we wšakorakich nadawkach. Tak pśigótowany móžo pedagogiski personal temu ned do prakse pśesajźiś. Dokubłanje jo se, se wě, teke wužyło za wuměnu informacijow a nazgónjenjow.