Ku góźbje dokubłanja wótkubłaŕkow a wótkubłarjow 11. a 25. junija 2022 jo nastał nowy didaktiski material za pśedšulski wobłuk. Źiśam pśiměrjony ilustrěrowany zarědnik wopśimjejo na 67 bokach krotke, z fotami wugótowane, serbske wěcne teksty k 13 zwěrjetam burskego dwóra, źěłowe łopjena, graśa, gronka, wobrazowe kórtki a wokablowu lisćinu.

Mimo intensiwnego zaběranja z toś tym materialom su se tematiski słowoskład a gramatiske śěžyšća we wšakorakich nadawkach zwucowali. Tak pśigótowany móžo pedagogiski personal temu ned do prakse pśesajźiś. Dokubłanje jo se, se wě, teke wužyło za wuměnu informacijow a nazgónjenjow.