Wót 24. do 26. junija 2022 jo se wótměł w Zgórjelcu ewangelski Łužyski cerkwiny źeń. Na nim su se teke Serby aktiwnje wobźělili. Jo se wugótował samo pšawy Serbski centrum. Tam su měli Serby swójske jawišćo a wokoło togo su se prezentěrowali LND, LODKA, Serbska wósada, Domowina a se wě teke Rěcny centrum WITAJ, ako jo na wobrazu wiźeś. Na našej stojnicy jo tejerownosći pódla był Serbske šulske towaristwo. Na prědnej podiumowej diskusiji k serbsko-politiskim pšašanjam jo se teke wjednica Rěcnego centruma wobźěliła a na drugej diskusijnej runźe wó pśichoźe serbskeje rěcy Madlena Norberg. Naša stojnica jo była rědnje wugótowana a jo pśiwabiła mań zajmowanych luźi.