Pódpěra za šule pśi nachwatanju wupadnjoneje serbskeje wucby we zwisku z korona pandemiju jo wjelgin wažna. Aleksander Draguła a dr. Madlena Norberg stej togodla ducy w šulach a prezentěrujotej, kak jo móžno gótowaś kreatiwnu wucbu z pomocu Bookii pisaka. Aleksander Draguła jo se za to wumyslił graśe ze słowoskładom “nalěśa”, pśi tom źiśi nagrawaju jadnotliwe słowa, ako zwisuju z teju temu. Pótom se toś te słowa połožyju k jadnomu domino. Źiśam se to wjelgin spódoba. Na kóńcu góźiny, gaž jo hyšći cas, směju źiśi liche se zaběraś z knigłami “Mój swět we wobrazach”.