Ku zachopjeńkoju nowego šulskego lěta jo Rěcny centrum wudał wucbnicu za bilingualne wuwucowanje muziki w 11. a 12. lětniku „Muzika wokoło nas“. Toś te wobšyrne (384 bokow) a wjelgin na fach wusměrjone knigły su licencne wudaśe z nimskego nakładnistwa Schroedel Verlag „Musik um uns“. We wucbnicy su wobźěłane temy ako stawizny wuwiśa muziki wót jeje zachopjeńkow w grichiskej mytologiji pźez srjejźowěk až do 21. stolěśa, muzika ako žywjeńske zacuśe, muzika na jawišću a w cerkwi, muzika a móc a politika, muzika za spiwanje a graśe, muzika we wšakich formach a družynach. Wucbnica „Muzika wokoło nas“ jo myslona za pósrědnjenje a nałožowanje dolnoserbskeje fachoweje rěcy ako teke za zwucowanje rozměśa a zasejpódaśa fachorěcnych kompleksnych kontekstow w dolnoserbskej rěcy. Witaj-wuknicam a -wuknikam Dolnoserbskego gymnaziuma zmóžnijo toś ta wucbnica dalejwjeźenje bilingualneje wucby muziki teke w sekundarnem schójźeńku II.