Toś te nowe pśedšulske materialije zaběraju se ze za źiśece starstwo napśiměrjonymi rimami Mjertyna Špěrki k 17 pówołanjam. Kšasnje ilustrěrowana jo była toś ta brožurka wót Ingrid Grošcyneje. Stucki a bildki animěruju źiśi k powědanju a wulicowanju.

Brožurku „Chto som ja?“ dostanjośo w Rěcnem centrumje WITAJ w Chóśebuzu.

Skazański formular

mě (dej se wupołniś)

e-mail (dej se wupołniś)

pśedmjat powěsći

powěsć

Ja som wobjadny/a z wuzjawjenim wó šćitu datow.
Zběrane daty se jadnučki za internu pótrjebu wužywaju (za how pódany zaměr). W žednom paźe njepśepódajomy zběrane daty na tśeśich.