Pismiki z měška! jo graśe, z kótarymž móžotej dwa grajarja, abo mógu tśo abo styrjo grajarje swój słowoskład w dolnoserbskej rěcy pśespytowaś a rozšyrjaś. Z pomocu pismikowych kamuškow twórje grajarje słowa a połožuju je w formje kśicawki na grajne pólo.
Graśe wobstoj z 107 grajnych kamuškow, na kótarychž stej pśecej jaden pismik a jogo gódnota naśišćanej. Kuždy pismik dolnoserbskego alfabeta jo w graśu jaden raz abo cesćej zastupjony. Mimo togo su w graśu tśi jokerowe kamuški. Wóni góźe se město kuždegožkuli pismika zasajźiś a pózdźej z wótpowědnym pismikowym kamuškom wuměniś. Za kužde słowo, kótarež grajaŕ wupołožyjo, dostanjo dypki. Pśidatnje su na grajnem pólu barwojte póla, kenž pówušuju gódnotu pismika abo cełego słowa. Graśe dostanjo pśez to ceło swójsku dynamiku. Chtož ma na kóńcu nejwěcej dypkow, jo dobył.
Žycymy wjele wjasela pśi graśu!