To jo mjazy drugim w numerje 7/8-2023:

  • Ze žywjenja Eriki Janoweje
  • Žycenje małeje pśezpołdnice (2. źěl)
  • comic „Zagronitosć abo wjasele”
  • memory: zwěrjeta w zwěrjeńcu (1. źěl)
  • Lutherowe město Wittenberg
  • Acory – kupy, źož wjedro nastawa
  • Kokulkowaś w lichem casu
  • gódańka, zwucowanja, žorty a wěcej!