Stwórtk, 26. januara 2023, smy pśiwitali zapustojski pśeśěg DSG do Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz. Filmowy team rbb jo ten luštny ruš nagrawał. Dwanastkarje a jich pśełožowarje su se zmócowali pśi bufeśe, kótaryž su sobuźěłaśerje RCW z wjele lubosću pśigótowali, za dłujki pśeśěg pó chóśebuskem měsćańskem centrumje, kenž jo trał až do wjacora.