Dnja 2. junija 2022 jo pśišeł swěźeński pśeśěg DSG do Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz. Z tym su abiturienty DSG nachwatali tradicionelny zymski zapustojski pśeśěg, kenž jo južo dwa raza wupadnuł dla corona-napšawow. Druga góźba pśeśěga jo był 70. jubileum załoženja Serbskeje wušeje šule Chóśebuz, pśedchadnice źinsajšnego Dolnoserbskego gymnaziuma.
Dwanastkarje a jich pśełožowarje su se w RCW pśi bufeśe zmócowali za dłujki pśeśěg pó chóśebuskem měsćańskem centrumje, kenž jo trał až do wjacora.