Dnja 16. junija 2022 jo se wótměł źeń serbskich pedagogow w Rěcnem centrumje WITAJ Chóśebuz. Smy pśiwitali 50 gósći – ceptaŕki serbšćiny, wótkubłaŕki a wótkubłarje a zastupowarje serbskich institucijow. K swěźeńskemu programoju su słušali mjazy drugim muzikaliske wobrubjenje, skeč, pśednosk wó projekśe Zorja a mały bufet. Pó tśilětnej pśestawce dla coronowych napšawow su wšykne widnje póžywali to swěźeńske wótpołdnjo a su se pó oficielnem programje žywje wuměnjali.