Sobotu, 21. maja 2022, su se pó dlejšej pśestawce pśez koronu zasej mógali zmakaś serbske familije. A to ten raz w Dešnje. Bogaty program jo se zachopił z wjeźenim pśez bóśonowu wjas Dešno, źož smy teke bóśony wiźeli a jich klapotanje słyšali. To jo se źiśam derje spódobało. Dalej smy woglědali do dešańskeje cerkwje a serbskorěcna faraŕka jo źiśam wulicowała, kak se wšo pomjenijo w cerkwi a źiśi su směli se wšo woglědaś a samo na orgelach graś. To jo był ten nejwětšy špos. Wót cerkwje jo šło do faŕskego gumna na graśe. A starjejše su se pśi kafeju mjazy sobu a z faraŕku rozgranjali. Běšo to wjelgin zglucone zmakanje, ako jo trało až do wjacornych góźin.