Stwórty raz jo se pó napinajucem korona-casu w Dolnej Łužycy pśewjadł Cytańske wuběźowanje hortowych źiśi, ako wuknu serbsku rěc. Wobźělili su se wšykne styri WITAJ-horty Dolneje Łužyce: hort “Njewjerica” Žylow, źiśecy a wuknjeński dom LIPA Bórkowy, “Hort móžnosćow” Wětošow a hort Brjazyna. Wuběźowanje jo zgromadny projekt Rěcnego centruma WITAJ, Serbskego muzeja Chóśebuz a Spěchowańskego towaristwa za Serbski muzej Chóśebuz z.t. 11 źiśi jo se wobźěliło z pisanym wuběrkom tekstow. Dobyła jo Meike Matiskojc ze žylojskego horta z tekstom “Slinikowy domcyk”. Pśichwatali su wótkubłaŕki z kuždego horta a se wě starjejše a stare starjejše, tak až smy licyli 40 gósći!