Pasujucy k dolnoserbskej fibli LUTK 1 jo Rěcny centrum WITAJ wudał plakat “Cołn zukow”. Wón pokažo dolnoserbske zuki a wšake za prědne cytarje wažne zukowe kombinacije. K jadnotliwym zukam su pśikładowe słowa z fible a luštne a motiwěrujuce wobrazki pśidane. Głowny wobraz pokažo wjeliki błośański cołn ze znatyma lutkoma Nina a Mino.

Awtorka plakata jo w nadawku Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) Hanka Ješcyna a ilustracije su zasej wót Katharina Bußhoff. „Cołn zukow“ jo w mjeńšem formaśe južo źěl dodanka fible był, něnto pśedlažy w formaśe A1 teke za rědownju abo źiśecu śpu.

Pśedawa se za 8,00 € w Smolerojc knigłaŕni w Budyšynje, w LODCE w Chóśebuzu a na internetowem boce Ludowego nakładnistwa Domowina.