Wjele źiśi jo hyšći doma a žedno Płomje njedostawa. Togodla dajo něnto aprylske a majske wudaśe w interneśe.

To dajo mjazy drugim w majskem wudaśu:

  • baseń „Majski dešć“
  • fotowe gódańko „Co ga tam kwiśo?“
  • interview z wuknikojskim praktikantom
  • drogowańsku rozpšawu wó nižozemskem měsće Kampen
  • recept za wutšobu ze šokoladowego mazańca