Wažny, moderny wuceński a wuknjeński srědk za WITAJ-wucbu w 1. lětniku jo  rěd LUTK 1. Tym južo pśedlažecym źělam Fibla, Toflowe aplikacije, Pisański zešywk (Šulske wuchadne pismo) a Pisański zešywk (Śišćane pismo) jo se něnto pśidał tśeśi pisański zešywk Pišomy pilnje (Šulske wuchadne pismo), ako jo rowno wujšeł.  Naźěłała jo jen zasej w nadawku Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) nazgonita ceptaŕka serbšćiny Hanka Ješcyna w zgromadnem źěle z ilustratorku Katharinu Bußhoff, kenž jo teke wšykne druge źěle togo rěda ilustrěrowała.