Rěcny centrum WITAJ w kooperaciji ze Źěłanišćom za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) jo wudał za wukniki 7. lětnika wucbnicu za serbšćinu ako cuzu rěc – Pó droze 1. Toś ten material jo zachopjeńk noweje serije wucbnicow a źěłowych zešywkow za serbski wuknjecych. Awtory su Dietlind Lüdtkowa, Kathrin Kerštowa a Torsten Mak. Mimo pěś lekcijow, do kótarychž źěle se knigły, wucbnica wopśimujo teke mjaz drugim słownick, wopisanje wuknjeńskich a źěłowch technikow, gramatiske pśeglědy. Knigły płaśe 16,90 €, a se pśedawaju w Smolerjojc knigłarni w Budyšynje a w LODCE w Chóśebuzu.