Plakat „Naš zeger 2“ jo wucbny srědk, kótaryž pomaga wobkněžyś wašnje pódawanja casa. Plakat wopśimujo barwojte kreslanki cyfrinow. Na nich jo wiźeś zegerowy cas – wósebnje běrtyl góźiny, poł góźiny a tśi běrtyle góźiny. Su tam teke ilustracije k dnjownym casam. Material jo pókšacowanje plakata „Naš zeger“, w kótaremž se wobjadnaju połne góźiny.

Zakładne šule mógu skazaś plakat w Ludowem nakładnistwje Domowina.