Wót 5. do 8. decembra jo se wótměł lětosny gódowny projekt w kooperaciji ze Serbskim muzejom Chóśebuz. Na njom jo se wobźěliło 137 serbšćinarjow 3. lětnika ze 10 šulow. Wjerašk jo był woglěd Janšojskego boga, kótaryž jo źiśi w swětosnej atmosferje žognował a jim pśepódał małe dariki. Źiśi su se jomu wuźěkowali ze serbskimi basnjami a spiwami. Pśi wjeźenju pó muzeju su se źiśi zeznali ze stawiznami a wašnju žywjenja Dolnoserbow. W muzikowej źěłaŕni su wuspiwali wobźělniki serbske zymske a gódowne spiwy.