13. januar jo był wósebny źeń za 19 serbšćinarjow tśeśego a stwórtego lětnika chóśebuskeje zakładneje šule „Wilhelm Nevoigt“. Kněni Lehmannojc z Rěcnego centruma WITAJ Chóśebuz a ceptaŕka serbšćiny kněni Mjeršeńcojc-Dünnbierowa stej organizěrowałej comicowu źěłaŕnicku ze znatym serbskim comicowym kreslarjom Šćěpanom Hanušom. Jomu mamy se źěkowaś luštne comici wó Feliksu a Florianje w Płomjenju. Nejpjerwjej su źowća a gólcy nakreslili fantazijowe twóŕby. Potom su z nich pó rozpokazanju kněza Hanuša comicowe figury nastali. Na kóńcu jo kuždy serbšćinaŕ dostał comicowy zešywk „Feliks a Florian“, někotare su se žycyli awtogram wót Šćěpana Hanuša.