Rěcny centrum WITAJ jo wudał nowe cytańske knigły w dolnoserbskej rěcy „Cytaj z nami 1“. Wóni su pśełožk górnoserbskich knigłow „Čitaj z nami 1“ z lěta 2015. Awtorka jo Wórša Šołćic. Cytanka jo myslona za wukniki zakładnych šulow. Wóna wopśimujo pěśnasćo krotkich wulicowańkow a tśi basnje, kótarež nastupaju lětne case, zwěrjeta a wšake situacije ze žywjenja źiśi. Wulicowańka su pśiměrjone zajmam a rěcnym znaśam młodych cytarjow.

Knigły płaśe 8,90 € a se pśedawaju w Smolerojc knigłaŕni w Budyšynje a w LODCE w Chóśebuzu.