Serbski ludowy ansambel jo w kooperaciji z Rěcnym centrumom WITAJ w Chóśebuzu producěrował muzikaliske cytanje wuspěšnego źiwadłowego graśa “Zgubjone źiśetko” z pjera Ingrid Hustetoweje. Pópšawem jo planowane było, cytanje w decembrje live w źiśownjach a šulach w Dolnej Łužycy pokazaś. To pak njejo pandemije dla móžno było a tak jo nastało nagrawanje, ako móžośo pód linkom Zgubjone źiśetko – Das verschwundene Christkind | Sorbisches National-Ensemble – YouTube wótsłuchaś.

W dolnoserbskej a nimskej rěcy cytatej Ingrid Hustetowa a Franc Juro Deuse. Muzikowe kuski grajotej Helfried Knopsmeier a Matthias Reichel a tonowu režiju jo wobstarał Frank Peter.

K wopśimjeśeju: Góleśi Kito a Susi stej tužnej. Groni se, až źiśetko jo se zgubiło. Ale chto jo na tom wina? Góleśoma se wida, až snaź teke wónej njejstej cele mimo winy na zgubjenju. Cotej za źiśetkom pytaś. Pó droze zmakajotej teke někotare powěsćowe póstawy, kótarež jima pśi pytanju pomagaju. Pśi tom musytej Kito a Susi wšake nadawki rozwězaś. Raźijo se jima dopokazaś, až luźe njejsu špatne, a tak źiśetko slědk dobyś?