Rěcny centrum WITAJ jo ducy a rozdźělijo dariki tym familijam, ako doma powědaju dolnoserbski ze swójimi źiśimi. Zastupujucy za młode serbske familije jo how wiźeś Diana Šejcowa, ako źěła pśi Serbskem radiju we redakciji rbb. Wóna pśiwzejo darik za mału Katku, ako buźo se zawěsće wjelgin wjaseliś.

Žycymy serbskim familijam žognowane a teke wjasołe gódowne dny a južo strowe a dobre nowe lěto! A wjaselimy se južo na zasejwiźenje ze źiśimi a starjejšymi w lěśe 2022.